Työkaari kantaa -teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa -hanke on teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen valtakunnallinen hanke, jossa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritykset voivat kehittyä kaikenikäisten johtamisessa ja saada sitä kautta aikaan positiivisia muutoksia henkilöstön kokemassa työhyvinvoinnissa.

Työhyvinvointia kaiken ikäisille

Työkaari kantaa -hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia ja sen seurauksena eheyttää ja pidentää työuria niin yritystasolla kuin koko toimialallakin. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yrityksissä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvien tarpeiden huomioimista ja toisaalta heidän osaamisensa laaja-alaista hyödyntämistä. Tämä edellyttää johdolta ja esimiehiltä osaamista sekä koko työyhteisöltä oikeanlaista asennoitumista ja ikätietoista kulttuuria – ikärasismia ei suvaita. Ennaltaehkäisevä ote työkykyasioissa on ensisijaisen tärkeää.

Tutustu hankkeen esitteeseen, PowerPoint-esitykseen tai videoihin 1 (54 s) ja 2 (14 min 23 s)!