Rekisteröityminen Työkaari kantaa -hankkeeseen

Kyllä, lähdemme mukaan kehittämään työhyvinvointia!

Yrityksen nimi *

Toimipaikka

Osoite

Yrityksen henkilöstömäärä

Projektin yhteyshenkilö yrityksessä

Nimi *

Titteli

Sähköposti*

Puhelinnumero

Projektiryhmän suositeltava kokoonpano on 7-10 henkilöä. Kokoonpanossa tulee olla ainakin johdon, työsuojelun ja eri henkilöstöryhmien edustus. Työterveyshuollon edustaja voi osallistua projektiryhmän kokouksiin tarvittaessa

Projektiryhmän kokoonpano

(voi vaihdella yrityksittäin, nimeä ne kohdat jotka täyttyvät)

Johdon edustus:
HR:n edustus

Titteli:
Titteli:

Työsuojelun edustus

1. nimi
2. nimi

Titteli:
Titteli:

Seuraavat henkilöstöryhmien edustajat/luottamusmiehet

1. nimi
2. nimi
3. nimi
4. nimi
5. nimi
6. nimi
7. nimi

Titteli:
Titteli:
Titteli:
Titteli:
Titteli:
Titteli:
Titteli:

Työterveyshuollon yhteyshenkilö

Nimi:

Titteli:

Olemme osallistuneet hankkeen infotilaisuuteen tai järjestäneet tapaamisen hankkeen edustajan kanssa yrityksessämme.

KylläEi, mutta tapaamme hankkeen edustajan ennen hankkeen käynnistymistä

Prosessi yrityksessä

 1. Johdon sitoutuminen hankkeeseen ja yhteinen päätös mukaan lähdöstä
 2. Infotilaisuudet projektiryhmälle
 3. Rekisteröityminen hankkeeseen
 4. Yrityskohtainen projektisuunnitelma
  • Henkilöstön informoiminen hankkeesta ja Yksilötutka –henkilöstökyselystä
  • Yksilötutka –kyselyn toteutus
  • Projektiryhmän kokousaikatauluraamien sopiminen (esim. 1 x kk / 2 x kk)
  • Tiedotussuunnitelma henkilöstölle
  • Taustatietojen (henkilöstökyselyjen tulokset) ja tunnuslukujen (sairauspoissaolot, vaihtuvuus, tuottavuus, keskimääräinen eläköitymisikä ym.) selvittäminen
  • Yksilötutkan tulosten läpikäynti, kehittämiskohteiden priorisointi ja kehittämistoimenpiteistä päättäminen
  • Työhyvinvointimittareiden valinta (työhyvinvoinnin kehittymistä voidaan seurata useilla eri mittareilla. Yksi on Yksilötutkasta saatava työhyvinvointi-indeksi)
 5. Rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, mm. oman eläkevakuutusyhtiön kanssa
 6. Kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen ja sen seuranta projektiryhmässä

Hankkeen toimintatapa on seuraava

 1. Työhyvinvoinnin mittaamiseen käytetään Yksilötutka- työkalua. Myös yrityksen omien henkilöstö- ja ilmapiirikyselyiden tulokset voivat toimia sekä mittareina että kehittämistoimenpiteiden määrittämisen apuna
 2. Yrityksessä kehitetään työhyvinvointia mittaamisen jälkeen itse valitulla tavalla saadut tulokset huomioiden joko itse tai valitun yhteistyötahon kanssa
 3. Työhyvinvointia kehitetään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa
 4. Hankkeessa mukana oleville yrityksille toimitetaan toiminnan seurantaraportointi vuosittain. Tämän avulla saadaan yhteismitallista tietoa hankkeen edistymisestä yrityksissä, sekä tehdystä kehittämisestä ja kehittämisprosesseista. Tietoja käytetään hyväksi alan työhyvinvoinnin kehittämisessä
 5. Yritys toimittaa osallistujia koskevat raportointilomakkeet projektipäällikölle

Yritys saa hankkeelta

 1. tukea, apua ja ideoita työkaarijohtamiseen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen
 2. hyväksi koetun työhyvinvoinnin kehittämisprosessin yhteistoiminnassa
 3. Yksilötutka -kyselyn ja menetelmän työhyvinvointisuunnitelman laatimiseen
 4. tarvittaessa apua ulkopuolisen asiantuntijan hankintaan
 5. pääsyn hankkeen extranet-sivustolle, josta löytyy
  • uusia työkaarijohtamisen työkaluja, kuten Työkaarikeskustelu ja Pomotsekki
  • muita työkaarijohtamisen työkaluja
  • tietopaketti työkaarijohtamisesta ja työhyvinvoinnista
 6. koulutusta ja seminaareja työkaarijohtamisesta ja työhyvinvoinnista
 7. mahdollisuuden verkostoitua muiden työpaikkojen kanssa ja oppia toisilta hyvistä käytännöistä
 8. vertailutietoa muiden työpaikkojen indikaattoreista
 9. näkyvyyttä hankkeen nettisivuilla. Yrityksen nimi kirjataan hankkeen nettisivuille ja sen yhteyteen lisätään yrityksen projektipäällikölle toimittama lisämateriaali, kuten kuvaus yrityksestä ja sen tavoitteista työhyvinvoinnin kehittämisessä, logo ja kuvamateriaali.
Vapaa kenttä, viestisi välittyy hankkeen projektipäällikölle: