Ikätietoinen työpaikka -valmennus, Helsinki

6.2.2018, Helsinki

Valmennuksen kohderyhmänä ovat Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuvien yritysten kehittämistyöstä vastaavien projektiryhmien jäsenet. Toivomme mukaan niin johdon kuin henkilöstönkin edustajia, sillä työhyvinvointi tehdään yhdessä!

Valmennuksen tavoitteena on lisätä työpaikkojen ikätietoisuutta työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä koko työkaaren aikana sekä käytännön keinoista, joilla työntekijöiden työuria voidaan tukea niiden alusta, keskeltä ja lopusta. Valmennuksen jälkeen on helpompi lähteä viemään eteenpäin työpaikan omia toimia työurien pidentämiseksi.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja ovat mm.:

Mitä on työkykyjohtaminen?
Mitä tarkoittaa eri-ikäisyys ja työuran eri vaiheet?
Miten pysyä työkykyisenä koko työkaaren ajan?

Valmennuksen työskentelytapoina ovat asiantuntija alustukset ja aktiivisen oppimiseen perustuvat pienryhmätyöskentelyt.

Valmennus toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa.
Valmennus on maksuton.

Kiinnostuitko hankkeesta ja valmennuksesta?
Ota yhteyttä:
Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä, kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi, 050 5389 668