Johtaminen ja tiedonkulku

Työkaarijohtamisessa on keskeistä havaita ja huomioida eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien tarpeet työssä, töiden yksilöllinen suunnittelu, vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työaikaan sekä yhteistyön sujuminen. Yrityksen johdon tulee luoda positiivinen ikätietoinen kulttuuri työpaikalla ja luoda toimintamallit sen toteuttamiseksi. Kielteisiin ikäasenteisiin on puututtava.

Johtamisen apuvälineenä voidaan käyttää esimerkiksi Yksilötutkaa, jonka avulla voidaan arvioida työpaikan työhyvinvoinnin tilaa. Yksilökohtaisten tarpeiden kartoittamiseen voidaan käyttää Työkaarikeskustelua, joka on Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuvien yritysten käytössä.