Työuran suunnittelu

Hyvään työkulttuuriin kuuluu luonteva ja päivittäinen esimiesten ja alaisten vuorovaikutus. Kehityskeskustelut ovat useilla työpaikoilla vakiintunut käytäntö, jossa käydään läpi toisaalta työn ja työorganisaation tavoitteita sekä niiden toteutumista ja toisaalta työntekijän tavoitteita, toiveita ja aiempien tavoitteiden toteutumista. Samalla on mahdollista arvioida kehittämis- ja koulutustarpeita ja työntekijän niin halutessa käydä läpi myös työpaikan mahdollisuuksia työkyvyn tukemiseen. Kehityskeskustelut ovat hyödyllisiä työuran kaikissa vaiheissa. Keskustelujen sisältö voi kuitenkin saada erilaisia painotuksia työuran eri vaiheissa tai eri tehtävissä. Kehityskeskustelujen tueksi on kehitetty Työkaarikeskustelu, joka on Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuvien yritysten käytössä.

Työntekijöiden ja toimihenkilöiden työehtosopimusten mukaan työnantaja ja 58 vuotta täyttänyt työntekijä käyvät keskustelun niistä mahdollisista toimenpiteistä, jotka tukevat ikääntyneen työntekijän työssä jatkamista. Työkaarikeskustelua voi hyödyntää myös tässä tilanteessa.