Yksilötutka

Yksilötutka on kevyt, sähköisesti toteutettava, henkilöstön työhyvinvointia kartoittava kysely, johon on valittu parhaiten työhyvinvointiin korreloivia kysymyksiä laajempien kyselyaineistojen tilastoanalyyseihin perustuen. Yksilötutkaa voidaan käyttää kehittämistoiminnan käynnistämisessä ja arvioinnissa, kuten sitä käytetään myös Työkaari kantaa -hankkeessa.

Yksilötutkan taustalla on työkykytalo-viitekehys, ja sen tulokset saadaan kysymyksittäin, työkykytalon kerroksittain ja kokonaisuutena.

Kun yritys on rekisteröitynyt hankkeeseen mukaan, se saa kyselyyn oman hallintolinkin ja voi itsenäisesti toteuttaa oman Yksilötutkan. Pääkäyttäjä jakaa vastauslinkit kyselyyn ja näin koko henkilöstö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan.

Kun yrityksen koko henkilöstö on vastannut kyselyyn, saadaan yhteenvetona kaikkien vastaajien työhyvinvointi-indeksi. Yritys pääsee itse hallinnoimaan tuloksiaan ja pystyy suodattamaan tuloksia myös henkilöstöryhmittäin, ikäluokittain, sukupuolittain ja osastoittain (edellyttää min. 5 vastausta / vastausluokka). Kysely on luottamuksellinen ja yksilöiden tulokset eivät tule esille missään vaiheessa.

Vastaaja saa selville oman työhyvinvointi-indeksinsä välittömästi vastattuaan. Hän voi hyödyntää henkilökohtaisia tuloksiaan kehityskeskusteluissa tai tarpeen mukaan ottaa yhteyttä esimerkiksi työterveyshuoltoon. Vastaukset säilyvät nimettöminä.

Yksilötutkan tulokset käsitellään osallistavan priorisointimenetelmän avulla ja se käynnistää yrityksen työhyvinvoinnin kehittämisprosessin. Tulosten avulla voidaan keskittyä tärkeimpiin kehitettäviin asioihin ja toisaalta myös korostaa esille nousseita vahvuuksia. Uudelleen toteutettavan Yksilötutkan avulla pystytään arvioimaan kehittämistoiminnan vaikuttavuutta.

Yksilötutka on Työturvallisuuskeskuksen maksuton työhyvinvointikysely.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä

Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä, p. 050 5389 668, kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi