Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia on hanke, joka jatkaa teknologiateollisuudessa tehtyä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamista. Yritysten kokemukset ja tulokset ovat olleet hyviä ja kannustaneet jatkuvaan kehittämiseen. Tällä kertaa työssä keskitytään erityisesti pk-yrityksiin ja niiden ketterään kehittymiseen.

Hanke on jatkoa palkitulle Työkaari kantaa -projektille vuosina 2015–2018. Jo sitä ennen kehittämistyötä tehtiin Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa.

Työkaari kantaa

Hanke keräsi lähes 90 yritystä ympäri Suomen kehittämään työhyvinvointia ja työkaarijohtamista. Hankkeen päätavoitteet olivat:

  • työhyvinvoinnin paraneminen
  • työurien pidentyminen ja eheytyminen niin yritystasolla kuin koko toimialallakin
  • tuottavuuden paraneminen

Onnistuminen tavoitteissa edellyttää, että yrityksessä huolehditaan työkaarijohtamisesta ja laaja-alaisesti myös muusta työhyvinvoinnista. Ennaltaehkäisevä ote on ensisijaisen tärkeää.

Työkaarijohtamisessa otetaan huomioon eri-ikäisten – niin nuorten kuin vanhempien – työntekijöiden tarpeet eri elämänvaiheissa ja toisaalta hyödynnetään heidän osaamistaan laaja-alaisesti. Johdon ja esimiesten tulee kehittää johtamiskäytäntöjä, mutta lisäksi koko työyhteisöltä vaaditaan oikeanlaista asennoitumista ja ikätietoista kulttuuria.

Hankkeen tuloksena työpaikoilla opittiin paljon eri ikäisten ihmisten tarpeista ja elämänvaiheiden vaikutuksista työhyvinvointiin. Lisäksi kehityttiin esimerkiksi johtamisessa, osaamisessa sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa.

Lue Työhyvinvoinnin tekoja teknologiateollisuuden työpaikoilla -julkaisu, jossa on kuusi hienoa yritystarinaa, tuloksia sekä asiantuntijapuheenvuoroja.

Tässä vielä linkki julkaisuun pdf-muodossa.

 

Hyvä työ – Pidempi työura

Hankkeeseen osallistui lähes sata yritystä vuosina 2010–2015.

Lisätietoa hankkeesta.