Työn muokkaaminen

Työkykyä ja osaamista vastaava työ lisää tuottavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa työntekijöiden motivaatiota. Työkyvyssä on kyse työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Työn muokkaamisen avulla voidaan ennaltaehkäistä työkykyongelmia tai mahdollistaa työskentely työkyvyn heikennyttyä.