Työuran suunnittelu

Päivittäinen ja luonteva keskustelu esimiehen ja alaisen välillä kuuluu hyvään työkulttuuriin. Sillä edistetään avointa vuorovaikutusta työyhteisössä.

Kehityskeskustelut ovat tärkeä lisä tähän vuorovaikutukseen, koska silloin keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin työnantajan kuin työntekijänkin näkökulmasta. Kehityskeskustelut ovat tärkeitä työuran kaikissa vaiheissa. Työkaarikeskustelu voidaan toteuttaa osana kehityskeskustelua ja sen tavoitteena on ohjata keskustelua työkykyasioihin jo ennaltaehkäisevästi.