Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hanke tarjoaa tukea ja apua yritysten kehittämistyöhön. Yritykset uudistavat toimintaansa itsenäisesti, mutta tarjolla on valmennuksia, vertaissparrausta, asiantuntijoita sekä liittojen omien ”kummien” apua.

Hanke tarjoaa

 • Työhyvinvointi- ja tuottavuusanalyysit
  • asiantuntijavetoiset analyysit johtopäätöksineen
 • Henkilöstölähtöinen kehittäminen
  • asiantuntijavetoinen starttityöpaja
 • Valmennukset, esimerkiksi
  • työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys
  • työelämän murros
  • ketterät kokeilut osana kehittämistyötä
  • yhdessä kehittäminen
 • Vertaissparraus teemaverkostoissa
  • toisilta oppiminen
  • kehittämistyön seuranta ja raportointi
 • Yritysten yhteistyö verkossa (tutustu hankkeen hyödyntämään työtilaan, vaatii kirjautumisen).
  • yritysten välinen vuoropuhelu
  • tiedon jakaminen
  • tietopankki
  • verkostoituminen

Hanke ja sen tarjoamat tukitoimet ovat maksuttomia pk-yrityksille. Yritysten kuuluu kuitenkin raportoida hankkeen etenemisestä ESR-rahoituksen edellyttämällä tavalla.

Suurilta yrityksiltä peritään maksu hankkeessa räätälöidyistä yrityskohtaisista kokonaisuuksista.

Mikroyrityksille tarjotaan hankkeen loppuvaiheessa työpaja, jossa pk-yritysten opit jaetaan myös niille.