Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia on työelämän kehittämishanke teknologiateollisuudessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa työhyvinvointia, pidentää työuria sekä edistää tuottavuutta.

Hanke auttaa yritysten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämisessä tarjoamalla jokaiselle yritykselle työhyvinvointi- ja tuottavuusanalyysin. Analyysin pohjalta yritys laatii asiantuntijan tukemana kehittämissuunnitelman. Sen toteutumista tuetaan yrityskummien avulla, valmennuksilla, vertaissparrauksella ja teematyöpajoille.

Hankkeessa hyödynnetään myös verkkokoulutusta ja -yhteistyötä.

Mitä hanke tarjoaa?

Hanke ja sen tarjoamat tukitoimet ovat maksuttomia pk-yrityksille. Suurilta yrityksiltä peritään maksu hankkeessa räätälöidyistä yrityskohtaisista kokonaisuuksista.

Mikroyrityksille tarjotaan hankkeen loppuvaiheessa työpaja, jossa pk-yritysten opit jaetaan myös niille.

Hanke on kirjattu alan työehtosopimuksiin, ja se on jatkoa palkitulle Työkaari kantaa -ohjelmalle.

Hankkeessa ovat mukana Teknologiateollisuus ry,  Teollisuusliitto ryAmmattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry. Teknologiateollisuus toimii hankkeen päävastuullisena toteuttajana.

Mitä olemme saavuttaneet

Hanke on jatkoa vuosina 2015-2018 toteutetussa Tuottavaa työhyvinvointia – hankkeelle. Hanke sai European Agency for Safety and Health at Work European myöntämän Good Practise Awards -palkinnon hyvistä kehitetyistä käytänteistä ja työkaluista työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Hankkeen hyviä käytänteitä on koottu ”Työkalut” -sivulle ja ne ovat käytettävissä maksutta.

Yritysten kokemukset ja tulokset hankkeesta olivat hyviä ja ovat kannustaneet jatkuvaan kehittämiseen. Työhyvinvoinnin tekoja teknologiateollisuuden työpaikoilla on julkaisu, jossa on luettavissa kuusi hienoa yritystarinaa, tuloksia sekä asiantuntijapuheenvuoroja. Julkaisu on saatavilla myös pdf-muodossa.

Miten mukaan

Hanke on tarkoitettu Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille, jotka haluavat satsata työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Hanke on pk-yrityksille maksuton. Kaudella 2018-2020 hankkeessa on mukana 34 yritystä.

Mikroyrityksille järjestetään oma kehittämistyöpaja hankkeen loppupuolella hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Ne voivat osallistua muihinkin hankkeen tapahtumiin. Mukaan mahtuu kymmenen mikroyritystä.

Myös suuret yritykset ovat tervetulleita mukaan. Ne voivat osallistua maksutta hankkeen tapahtumiin ja verkostoihin, mutta yrityskohtaisista analyyseistä ja konsultoinneista sovitaan erikseen. Mukaan mahtuu viisi suuryritystä.

Ennen kuin yritys ilmoittautuu mukaan, kannattaa asiasta sopia yhdessä henkilöstön kanssa. Ilmoittautuminen on päättynyt.

Lisätietoja:
Paula Varpomaa
projektipäällikkö
paula.varpomaa@teknologiateollisuus.fi