Työkaari kantaa - tuottavaa työhyvinvointia

Hankkeen päätavoitteita ovat työhyvinvoinnin paraneminen, työurien pidentyminen sekä tuottavuuden hyvä kehitys. Samalla halutaan lisätä yritysten ymmärrystä työelämän murroksesta ja auttaa niiden selviytymistä jatkuvien muutosten keskellä.

Miten toimitaan? Yrityksissä hyödynnetään henkilöstön oivallukset ja ketterät kokeilut ja tehdään konkreettisia toimia osana strategista kehittämistyötä. Uudenlainen tapa toimia luo uusia innovaatioita sekä parantaa työpaikkojen sisäistä luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Näin syntyy jatkuva ratkaisukeskeinen vuoropuhelu.

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hanke on kirjattu alan työehtosopimuksiin, ja se on jatkoa palkitulle Työkaari kantaa -ohjelmalle. Teknologiateollisuus ry on hankkeesta päävastuussa, mutta Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät toimihenkilöt YTN ry ovat tärkeitä kumppaneita.

Hanke saa ESR-osarahoitusta Hämeen ELY-keskuksen kautta. Myös järjestöt osallistuvat rahoitukseen.

Katso hankkeen esittely Työkaari kantaa -seminaarista 4.9.2018.

Mitä hanke tarjoaa

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hanke tarjoaa tukea ja apua yritysten kehittämistyöhön. Yritykset uudistavat toimintaansa itsenäisesti, mutta tarjolla on mm. yritysarviointeja, valmennuksia, seminaareja, vertaissparrausta sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja ”liittokummien” tukea.

Miten mukaan

Hanke on tarkoitettu Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille, jotka haluavat satsata työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen yhdessä henkilöstön kanssa. Hanke on pk-yrityksille maksuton.

Mitä olemme saavuttaneet

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia on hanke, joka jatkaa teknologiateollisuudessa tehtyä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamista. Yritysten kokemukset ja tulokset ovat olleet hyviä ja kannustaneet jatkuvaan kehittämiseen. Tällä kertaa työssä keskitytään erityisesti pk-yrityksiin ja niiden ketterään kehittymiseen.