Franke on kehittänyt työhyvinvointia pitkäjänteisesti. Tuloksena on parempi yhdessä tekemisen meininki ja avoimuuden ilmapiiri.

Työnantajamme on edesauttanut meidän työntekijöiden terveyttä mahdollistamalla osallistumisen erilaisiin liikuntaharrastuksiin kautta aikain. Ensin meillä oli jos jonkinmoista lajia lentopalloa, sählyä, curlingia, kuntopiiriä niin, että niiden hallinnoiminen alkoi jo olla työlästä, toisin kuin tänä päivänä meillä on smartumin kulttuuri/liikuntasaldo. Kiitos siitä.

2010 Yritykseemme koulutettiin 16 kpl työhyvinvointikorttilaisia Ammattiliitto Pron pilottina. Siitä se työhyvinvoinnin kehitys sitten alkoi vahvempana. Vuoden ja vähän toistakin meni siinä, miettiessämme, miten me ”työhyvinvoinnin lähettiläät” sitten asetumme työyhteisöön ja millaiseen rooliin asetumme. Siinä suunnitellessamme, huomasimme, että Teknologiateollisuus on käynnistänyt Hyvä Työ – Pidempi työura -hankkeen. Haimme hankkeeseen mukaan saadaksemme tukea työhyvinvoinnin kehittämiselle. Hyvä Työ – Pidempi työura -hankkeen lopussa päätimme vielä jatkaa Työkaari Kantaa -hankkeessa, koska tarvetta tuelle tuntui vielä olevan.

On ollut todella hieno asia, että EU on mahdollistanut meille eri kokoisille yrityksille nämä hyvin koordinoidut hankkeet. Niiden myötä tullut tuki on työsuojeluvaltuutetun roolissa toimivalle työpaikkamme työhyvinvointihankkeen vetäjälle ollut todella arvokasta.

Työhyvinvoinnin kehittämisen matka jatkuu, vaikka jäämmekin pois Teknologiateollisuuden jatkohankkeesta.

Kiitos Franke Finland Oy:n ja Franke Medical Oy:n johdolle ja kaikille työkavereille.
Kiitos Kirsi Mäkelälle kaikesta innostamisesta ja tsemppauksesta matkan varrella.

Tuula Vokkolainen
työsuojeluvaltuutettu
Ammattiliitto Pro

Työnantajan näkökulmasta tarkasteltuna aktiivinen osallistumisemme Tyky-projekteihin on ollut erittäin myönteinen kokemus. Olemme saavuttaneet monta hienoa asiaa tällä toiminnalla. Yksi merkittävistä asioista on” yhdessä tekemisen meininki ” joka luo positiivista ilmapiiriä työpaikalle.

Toinen merkittävä saavutus on avoimuuden ilmapiiri ja vapaa keskustelu vaikeistakin asioista, kuten työssäjaksamisesta. Kehitystyön mukana asioista on alettu puhua helpommin ja rohkeammin tuotu esille mm. ylirasitusta ja mahdollista työssäuupumista.

Projektin tuloksena olemme ottaneet käyttöön mm. kuukausittaiset  toimitusjohtaja-vartit, jolloin säännöllisesti tiedotetaan yhtiöiden tilanteesta ja näkymistä. Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutamme erilaisia työssäjaksamiseen liittyviä asioita ja näiden alkulähteenä on ollut juuri Tyky-projektien yhteistyö.

Antero Asikainen
toimitusjohtaja
Franke Finland Oy
Franke Medical Oy