MSK Cabinsilla on aina ymmärretty työhyvinvoinnin päälle. Siksi osallistuminen teknologiateollisuuden Työkaari kantaa -hankkeeseen oli luontevaa. Päätös osoittautui hyväksi, sillä tulosta syntyi.

Katso video!

MSK Cabins on Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan Ylihärmässä toimiva turvaohjaamovalmistaja. Kohta 70-vuotias yritys valmistaa ohjaamoita yli 75 maahan ympäri maailmaa. Kasvaminen maailmanluokan toimijaksi on vaatinut kunnianhimoista kehitystyötä ja tinkimätöntä tekemistä – siis osaavia ja työlleen omistautuneita ihmisiä.

Hyvät työntekijät ovat MSK Cabinsin menestyksen edellytys. Siksi heidän hyvinvointiinsa on aina ymmärretty satsata. Työkaari kantaa -hanke olikin luontevaa jatkoa sille, mitä yrityksessä oli ennenkin tehty.

– Jo yrityksemme eettisissä periaatteissa määritellään paljon työntekijöiden hyvinvointiin liittyviä asioita. Eikä kyse ole juhlapuheista vaan konkreettisista teoista. Käytännössä tämä näkyy mm. panostamisessa MSK Cabinsin koko toimintajärjestelmän ergonomiaan, kertoo MSK Cabinsin työsuojelupäällikkö Teemu Suokko.

Johto ja henkilöstö yhdessä hankkeen takana

Hankkeesta keskusteltiin johdon ja työntekijöitä edustavan työsuojelutoimikunnan kanssa, sillä henkilöstön sitouttamista pidettiin alusta alkaen tärkeänä. Osallistumista kannatettiin varsin yksimielisesti, ja asiat etenivät hyvässä yhteistyössä.

– Työsuojelutoimikunta seurasi koko ajan asioiden etenemistä ja tiedotti henkilöstölle havainnoista, tuloksista ja toimenpiteistä. Kun työntekijät tiesivät mitä tehdään ja miksi, uusien asioiden omaksuminen kävi kitkattomasti. Meillä on totuttu kokeilemaan uutta ja kulkemaan eturintamassa, joten avoimin mielin tässäkin oltiin, sanoo työsuojeluvaltuutettu Jukka Puskala.

Uusia työkaluja, tehtävämuutoksia, työkiertoa…

Hankkeen aikana MSK Cabinsissa kehitettiin ergonomiaa sekä työkaluja ja apuvälineitä. Myös tehtäviin tuli muutoksia, ja työnkiertoa organisoitiin. Vuorovaikutusta kehitettiin tiimitauluilla ja -palavereilla. Syntyi selkeitä tuloksia.

– Tuotannon aikaiset laatuvirheet ovat vähentyneet selvästi. Voidaan nähdä, että työhyvinvointi luo edellytyksiä paitsi pidemmille työurille myös paremmalle tuottavuudelle. Olemme esimerkiksi kohdistaneet toimenpiteitä iäkkäämmille työntekijöille. Se on parantanut työelämän laatua ja vähentänyt työn kuormittavuutta yksilötasolla, kertoo tuotantopäällikkö Taneli Mikkola.

Hanke antoi hyvät eväät työkaarijohtamiseen

MSK Cabinsissa panostetaan vahvasti henkilöstön osaamiseen. Näin ikääntyvän työntekijän toimenkuvaa voidaan tarvittaessa muokata ja hän voi siirtyä sopivampiin tehtäviin työn kuormituksen tasaamiseksi.

– Esimiehen ja alaisen jatkuva vuorovaikutus on työhyvinvoinnissa kaiken a ja o. Se mahdollistaa oikea-aikaisen reagoinnin, jos esimerkiksi toimenkuvan muuttaminen tulee ajankohtaiseksi. Kun työntekijät voivat hyvin ja säilyttävät työkykynsä koko työuransa ajan, se lisää koko yrityksen kilpailukykyä. Hanke tarjosi työkaarijohtamiseen hyviä ja valmiita toimintamalleja. Hyödynnämme niitä jatkossakin, Teemu Suokko toteaa.