Kun psykososiaalista työkuormitusta lähdetään työpaikalla selvittämään, on monesti kaikkien huulilla kysymys: Mikä meidän työpaikallamme ihmisiä kuormittaa? Kysymys on hankala, monessakin mielessä.

Kysymyksen takana on perusolettamus, että jonkin asian kuormittavuus on kaikkien yhteinen kokemus. Kokevatko kaikki tosiaan kuormituksen samalla tavalla? Tai kuormittavatko edes samat asiat kaikkia? Voiko itse asiassa toisen kokema kuormitus olla toiselle jopa voimavaratekijä?

Kokemus kuormittavuudesta vaihtelee eri ihmisillä

Yksi keskeisistä ongelmista on juuri ajatus siitä, että koska minä koen jonkin asian kuormittavana, niin täytyyhän muidenkin kokea asia samalla tavalla. Jos jäämme tämän ajatuksen vangiksi, olemme käytännössä astuneet tielle, jossa yleensä varsin pieni asiaa pohtiva ryhmä ”päättää”, mikä asia ketäkin kuormittaa ja minkä verran.

Lopputuloksen näemme sitten työpahoinvointina, sairauspoissaoloina ja viime kädessä ennenaikaisina eläköitymisinä. Ne tilastot eivät valitettavasti valtakunnan tasolla tarkasteltuna ole kovin mairittelevia. Psykososiaalinen työkuormitus on yksilöllistä ja sen arviointi muuten kuin yksilöä tarkastelemalla on ongelmallista.

Positiivisena vastapainona työstä saadut voimavarat

Kertooko haitallisen työkuormituksen arviointi kuitenkaan koko totuutta? Meillä on kaikilla työssämme asioita, jotka koemme mielekkäinä. Nämä ovat niitä asioita, jotka saavat hymyn huulille työpäivän aikana tai uppoutumaan mielenkiintoiseen työtehtävään niin, että ajantajukin joskus katoaa.

Näinä hetkinä eivät juuri ikävät asiat mielessä pyöri, vaan hetki tai tehtävä vie hyvällä tavalla mennessään. Nämä kokemukset ovat monilla juuri niitä juttuja, joiden takia ihminen yleensäkin on töissä siellä missä on. Tällaisten tilanteiden luomat voimavarat auttavat meitä jaksamaan töissä sattuvia ikävämpiä asioita.

Kokonaisuus ratkaisee kuormittumisen tason

Psykososiaalista työkuormitusta on tarkasteltava kokonaisuutena. On tärkeää saada haitallista kuormitusta aiheuttavat tekijät näkyviksi yksilötasolla ja ryhtyä toimenpiteisiin niiden vähentämiseksi.

Kokonaiskuormituksen arvioinnin kannalta on kuitenkin aivan yhtä tärkeää löytää koetut voimavaratekijät ja vahvistaa niitä mahdollisuuksien mukaan. Kysymys ei ole siis vain jommastakummasta osa-alueesta. Ratkaisevaa työssäjaksamisen ja hyvinvoinnin kannalta on itse asiassa näiden kahden välinen tasapaino.

Työturvallisuuskeskus on julkaissut uuden työkalun psykososiaalisen kuormituksen riskienarviointiin. Se on ilmainen ja löydät sen osoitteesta www.kuormitusvaaka.fi.