Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tukena

Minulla on ollut ilo olla mukana ”Työkaari kantaa tuottavaa työhyvinvointia –hankkeessa” yhtenä ohjausryhmän jäsenenä. Hankkeen lähtökohta on erinomainen, sen myötä halutaan tukea työelämän kehittämistä. Tavoitteena on edistää työhyvinvointia ja tuottavuutta yhteistyössä yritysten ja henkilöstön kanssa. Hanke kannustaa yrityksiä työn muutoksessa, jota tarvitaan suomalaisten teollisuuden yritysten ja henkilöstön menestymiseksi globaaleilla markkinoilla. Globaali kilpailu työstä asettaa meille kaikille teollisuudessa toimiville jatkuvan haasteen kehitystyölle. Kukaan ei tule suomalaiselle yhteiskunnalle ja siellä toimiville yrityksille lahjoittamaan kilpailukykyä tai työhyvinvointia. Nämä on osattava tehdä itse. Käytännön työssä, yritysten sisällä, tämä edellyttää ergonomian huomioimista kehittämisen toimissa.

Ergonomian tavoitteena on vaikuttaa toimintaympäristön kehittämisellä samanaikaisesti kahteen tekijään, organisaation suorituksen edistämiseen ja henkilöstön työhyvinvoinnin kohenemiseen. Tämä tarkoittaa, että on panostettava työn, työympäristön, apuvälineiden, tuotteiden, järjestelmien ja menetelmien jatkuvaan kehittämiseen. Työtä on muokattava vastaamaan ihmisten ominaisuuksia ja tarpeita. On tärkeä tiedostaa, että kehittäminen on muuttumista ja kehitys on yhtä kuin muutos. On yhtä tärkeää tiedostaa, että jatkuva muutos ei ole uhka, vaan erinomainen mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti omaan työhyvinvointiin, työkykyyn ja yrityksen kilpailukykyyn. Mitä tapahtuu yrityksille, jotka eivät muutu ja muuta omia toimintatapojaan? Muutosten toteuttaminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuden menestyä globaalissa kilpailussa, joka lienee yhteiskunnallisesta näkökulmasta kaikille yhteisesti tavoiteltava asia.

On tärkeää tunnistaa, mikä työssä vaatii kehittämistä, jotta resurssit voidaan käyttää tehokkaasti. Ergonomian edistäminen ei perustu tunteeseen, vaan tietoon työn ja ihmisen välisestä vuorovaikutuksesta. Tämä edellyttää useasta eri lähteestä saadun tiedon soveltamista käytännön toimintaan. Tapoja kehittää työtä erilaisin menetelmin on lukematon määrä ja vain henkilöstön luovuus sekä oivallusten määrä toimivat tässä yhteydessä rajoittavina tekijöinä. Kyky hahmottaa koko toimintajärjestelmä ja ymmärtää synergia tekniikan hyödyntämisen ja henkilöstön kyvykkyyden maksimoimisessa ovat avaintekijöitä menestyvän liiketoiminnan ja työhyvinvoinnin jatkuvuudelle. Siten työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edistämiseen voidaan organisaatioissa vaikuttaa työn luonteeseen sovellettavilla käytännön ratkaisuilla.

Ergonomian soveltamisessa ja muutosten toteuttamisessa tarvitaan koko henkilöstön osaamista ja avainsana on yhteistyö. Esimiesten ja työntekijöiden käytännön työn tunteminen yhdistettynä tiedolla johtamiseen ja vankkaan insinööritaitoon tuottavat terveyttä ja hyvinvointia sekä yritykselle, että henkilöstölle. Tämä on työkykyjohtamista parhaimmillaan. Kehityksen tuomat tuotokset näkyvät positiivisina yritysten liiketoimintamittareissa. Tuottavuus ja työhyvinvointi kumpuavat sosiaalisen ja teknisen järjestelmän ymmärtämisestä ja sovittamisesta sujuvaan yhteistyöhön ergonomisin menetelmin. Toivon kaikille hankeyrityksille antoisia yhteisiä ja oivaltavia työelämän kehittämisen hetkiä.

Teemu Suokko

MSK Group Oy, Työsuojelupäällikkö

Työkaari kantaa tuottavaa työhyvinvointia hankkeen ohjausryhmän jäsen