Työkaari kantaa -hanke on ollut mukana laatimassa Johdatus työurajohtamiseen -materiaalia Työterveyslaitoksen ja Työeläkeyhtiö Elon kanssa. Suuri kiitos yhteistyökumppaneille sekä pilotointiin osallistuneille yrityksille!

Materiaali on suunnattu erityisesti esimiehille ja HR-asiantuntijoille. Se johdattelee työurajohtamisen lähestymistapaan. Siitä saa perustietoa työuran eri vaiheista sekä tehtäviä, joiden avulla työyhteisössä on helppo tutustua aiheeseen.​

Tilaa tästä materiaali! 

Työurajohtaminen tarkoittaa henkilöstön työuran eri vaiheiden ja yksilöllisten elämäntilanteiden huomioimista työssä. Työtä koskevat odotukset ja suhde työhön muuttuvat. Kokemus kasvaa, ja ammatti-identiteetti kehittyy. Terveys ja työkyky vaihtelevat vuosien kuluessa. Elämäntilanne vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihminen pystyy satsaamaan työhön. Työurajohtamisen tavoitteena on tukea työntekijöiden itseohjautuvuutta ja työuran hallintaa niin, että pyritään sovittamaan työntekijän omia tavoitteita ja työpaikan tavoitteita yhteen