Työtapaturmatilastojen tutkiminen on yksi tapa lähestyä oman yrityksen työturvallisuuden kehittämistä. Tämä aihe oli käsittelyssä webinaarissamme 26.5.2020.

Suomessa käytetään vuosittain rahaa lähes 600 miljoonaa euroa työtapaturmien ja ammattitautien korvauksiin. Lähes puolet (vuonna 2018 yli 40 %) summasta muodostuu hoitokuluista ja ansionmenetyskorvauksista. Toinen puolisko sisältää vanhojenkin vahinkojen korvauksia, kuten eläkkeitä indeksikorotuksineen. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan esimerkiksi vuoden 2017 vanhin korvattava työtapaturma oli 80 vuoden takaa.

Summa on suuri ja paljon olisi tehtävissä sen pienentämiseksi. Summa kun ei edes sisällä välillisiä kustannuksia, joita syntyy muun muassa varahenkilöiden palkkaamisesta, imagon menetyksistä ja viivästysten aiheuttamista sopimussakoista.

Tilastotietoa Tikusta

Oman organisaation kehittämisessä voi käyttää apuna helppokäyttöistä ja maksutonta Tikku-tilastosovellusta. Tikku on mainio väline hahmottaa nopeasti, miten paljon ja minkälaisia työtapaturmia omalla toimialalla on ja miten esimerkiksi vakavimmat tapaturmat ehkä eroavat yleisimmistä tapaturmista.

Mitä työtapaturmatilastoista kannattaa seurata?

Omien lukujen ja trendin seuranta on merkittävämpää kuin vertaaminen muihin: Hankkeen projektipäällikkö Paula Varpomaa oppi kaiken päälle Työtapaturmatilastot hyötykäyttöön -webinaarista sen, että yrityksen kannattaa verrata omia lukujaan omiin aiempiin lukuihinsa eikä niinkään muiden yritysten lukuihin. Muiden lukuihin vertaaminen esim. tapaturmataajuuden suhteen voi toki saada aikaan herätyksen omassa yrityksessä, jos luvut ovat aivan eri hehtaarilla muihin verrattuna.

Työntekijöiden työtapaturmien taajuuksien lisäksi kannattaa laskea erikseen luvut sisältäen alihankintatyöt ja vuokratyön. Vuokratyössä taajuudet ovat tyypillisesti korkeampia, mutta vuokratyöntekijät voivat jäädä yrityksen kehittämistyössä katveeseen.

Tapaturmataajuus on vain yksi mahdollinen suhdeluku turvallisuustason hahmottamiseen, ja mielenkiintoista on myös suhteuttaa arvonlisäys sattuneisiin työtapaturmiin. Näin kokeiltuna esimerkiksi tehdasteollisuus on työturvallisuudessa huipputasoa (kts. Tapaturmavakuutuskeskuksen artikkeli Vaarallisuuden mittaamisesta turvallisuuden mittaamiseen).

Työtapaturmien piilokustannukset esiin Pikulla

Työtapaturmasta aiheutuvat epäsuorat kustannukset eli piilokustannukset voivat olla paljon suuremmat kuin vakuutetut suorat kustannukset – jopa kymmenkertaiset. Huomion kiinnittäminen niihin on tärkeää, sillä ne jäävät kokonaan työnantajan maksettavaksi. Työterveyslaitos on laatinut helpon Piku-työkalun, jonka avulla voi hahmottaa tapaturmakustannuksia piilokustannuksineen.

Tarkempaa tietoa tapaturmista ja niihin johtaneista syistä saadakseen yritysten kannattaa kääntyä oman tapaturmavakuutusyhtiön asiantuntijoiden puoleen.

 

Janne Sysi-Aho

Tietokanta-analyytikko

Tapaturmavakuutuskeskus