”Hyvinvointi ja tuottavuus eivät lisäänny vain miettimällä. Jos halutaan mennä eteenpäin, asioille pitää myös tehdä jotain konkreettista. Varsinainen kehitystyö tehdään teknologiateollisuuden toimialan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä kaikkien henkilöstöryhmien ja työnantajan yhteistyöllä.”

Lue lisää!
Insinööri-lehti
työehtoasiantuntija Anu Kaniin