Silloin tällöin on hyvä tarkastella, tulisiko työpaikalla joitakin asioita tehdä toisin. Mitkä näistä asioista otamme uudelleenarviointiin saavuttaaksemme parempia tuloksia? Tällaisia yksittäisiä asioita löytyy lukemattomia. Vaikka rajaamme tarkastelun pelkästään työpaikoilla tapahtuvaan työsuojelutoimintaan, olemme vieläkin valtavan suuren asian äärellä.

Huomio onnistumisiin työsuojelussa ja työhyvinvoinnissa

Yritykset, jotka ovat työsuojelun edelläkävijöitä, ovat onnistuneet useissa turvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Useat yritykset kertovat, että palaverit aloitetaan työsuojeluasioilla ja yhteistoiminnassa mietitään tulevaa. Hyvä niin!

Tilastot osoittavat vuosittain tapaturmien määrän, mutta onnistumisten määrää onkin hankalampi arvioida. Väittäisin, että onnistumisten määrä työssämme on silti moninkertainen verrattuna työtapaturmien määrään.

Olisiko turvallisuutta ja työhyvinvointiin liittyviä asioita siis mietittävä vielä enemmän onnistumisten kautta: missä onnistuimme jollain tietyllä aikavälillä? Näin todennäköisesti huomaisimme, kuinka paljon onnistumisia työssämme todellisuudessa on.

Yhteisvoimin luomme turvallisempia työpaikkoja

Työsuojelu työpaikoilla on hyvän yhteistoiminnan lisäksi parhaimmillaan silloin, kun tunnemme työmme ja siihen liittyvät mahdolliset terveyttä ja turvallisuutta vaarantavat riskit. Vaikka lainsäädäntö määrittelee eri tahojen vastuut ja velvollisuudet, tulee meidän kaikkien yhdistää voimamme työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseksi. Yrityksen johdon sekä lähimpien esimiesten vastuun ja työntekijöiden velvollisuuksien ymmärtäminen puolin toisin on hyvä perusta, myös tapaturmattomalle työpaikalle.

Uskon vahvasti, että teollisuuden työpaikoilla on yhteistoimin mahdollisuus parempaan sekä turvallisempaan työpaikkaan, ja siinä me liitot haluamme olla yrityksiä tukemassa. Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -projektin tarkoitus on jakaa tietoa ja työkaluja työpaikoille työhyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi. Lue lisää hankkeesta täältä ».

On siis totta, että tapaturmaton työpaikka on mahdollinen.

 

Mika Poikolainen

Työympäristöasiantuntija

Teollisuusliitto