Kannattava liiketoiminta edellyttää vastuullisuutta

Kannattava liiketoiminta edellyttää nykypäivänä vastuullisuutta. Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta, mutta se ei enää yksin riitä. Asiakkaat, rahoittajat, sijoittajat sekä muut sidosryhmät edellyttävät, että yritykset kehittävät taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuutaan sekä aktiivisesti kertovat siitä.

Vastuullisuus tuo yritykselle kilpailuetua. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on koko liiketoiminnan lähtökohta. Yhä useampi yritys Suomessa ja maailmalla kasvattaa liiketoimintaansa niin kotimaassa kuin kehittyvillä markkinoillakin luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Esimerkkejä tämän päivän globaaleista ratkaistavista haasteista ovat esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä resurssiniukkuus ja kiertotalouden ratkaisut.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Esimerkiksi yritysten cleantech-ratkaisut voivat vähentää päästöjä suoraan, jolloin vaikutus näkyy välittömästi joko yrityksellä itsellään tai asiakkaalla vaikkapa pienempänä sähkönlaskuna.

”Vastuullista vai vastuutonta liiketoimintaa? Onko väliä?”
tiistaina 11.10. klo 9-12 Helsingissä

Teknologiateollisuus ry haastaa jäsenyritykset ja sidosryhmiä mukaan keskusteluun vastuullisuuden merkityksestä liiketoiminnalle. Tilaisuudessa käydään keskustelua pöytäkunnittain seuraavista vastuullisuuden teemoista:

– taloudellinen vastuullisuus
– työturvallisuus
– toimitusketjun hallinta

Keskustelun tulokset ohjaavat Teknologiateollisuuden vastuullisuuden työn painopisteitä jatkossa.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti Teknologiateollisuus ry:n jäsenyritysten johdolle ja heille, ketkä vastaavat yrityksessä vastuullisuustoiminnan kehittämisestä.

Ilmoittautumisia pyydämme https://www.lyyti.in/vastuullistavaivastuutonta 30.9. mennessä.