Jokaisen tulisi päivän päätteeksi lähteä työstä terveenä kotiin.

 

Työturvallisuuskulttuurin kehittyessä tuloksia saadaan – kärsivällisyyttä tarvitaan.

Ennakointi on tehokkain ja paras tapa selättää työssä piilevät turvallisuusriskit. Asenteiden muokkausta ja motivointia tarvitaan yhteisen turvallisuuden kehittämiseen – välillä on kyse myös uskomuksista, ja niiden muutos vie aikaa. ” Aina tämä on näin tehty” – on syvässä ja toisin tekeminen vaatii työtä.

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin johtamisen tulisi olla osa yleistä johtamisjärjestelmää. Johtamisen tavoitteena tulisi olla riman asettaminen sille tasolle, jolla halutaan työturvallisuuden olevan.

Turvallisuusjohtaminen kehittyy yhteisen sitoutumisen kautta. Ennakoivan työturvallisuuskulttuurin luominen työpaikalle on investointi, joka luo positiivista arvoa koko työpaikalle. Turvallisuusasioiden tulee olla esillä päivittäin, olla osa normaalia työarkea eikä julistuksena erillisenä asiana.

Hyvä turvallisuusjohtaminen vähentää sairauspoissaoloja, parantaa henkilöstön työhyvinvointia, ylläpitää työkykyä ja sitä kautta lisää yrityksen tuottavuutta. Turvallisuus on osa ammattitaitoa.

Johdon tehtävänä on määritellä turvallisuuspolitiikan päämäärät ja tavoitteet, luoda pelisäännöt, sysätä asioita eteenpäin ja osoittaa esimerkin voimalla asian tärkeys. Silti ennakoivan työturvallisuuskulttuurin luomiseen tarvitaan myös työntekijöiden panosta.

Ammattilaisen tunnistaa tavasta, miten hän ottaa turvallisuuden huomioon jokapäiväisessä tekemisessään. Rutiinit saattavat helposti tuudittaa vääränlaiseen turvallisuudentunteeseen. Ennen uuden työvaiheen aloittamista tulisi pitää pieni tuumaushetki ja pohtia, mitä oikein on tekemässä ja miten se vaikuttaa omaan sekä muiden tekemisiin. Työn suunnittelu ennakoivasti ja työtapojen kehittäminen mahdollistaa työn turvallisen tekemisen ja poistaa mahdollisia piiloriskejä työympäristön osalta.

Ennakoivan työturvallisuuskulttuurin kannalta tärkeintä on tunnistaa ja arvioida työympäristön riskit sekä niiden seuraukset. Tämän jälkeen on luotava menettelytavat riskien hallintaan. Vaarat ja niiden ehkäisy selvitetään henkilöstölle heti työhön perehdytettäessä ja opastettaessa.

Työturvallisuuskulttuuriin voidaan vaikuttaa monin tavoin, turvallisuuden johtaminen ja toimivat yhteistoiminnalliset käytännöt ovat ensisijaisia asioita.

Voidaanko työturvallisuuskulttuuria hallita? Se on mahdollista, tosin vakiintuakseen tulokselliseksi järjestelmäksi sen luominen on koko organisaation pidempi juoksu, se vie aikaa.

Tuloksia on mitattava ja turvallisuuden tavoitteet oltava läpinäkyviä sekä yhdessä luotuja.

Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia- siitä on hyvä lähteä liikkeelle.

Vesa Kotaviita

Työympäristöpäällikkö, Teollisuusliitto ry