Johtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta sekä yrityksen kannattavuutta selvitettiin hankkeen loppuvaiheessa 25 yrityksessä. Näkemyksiä kerättiin yrityksissä laajasti kaikilta henkilöstöryhmiltä ja tuloksista koottiin yhteenvetoraportti.

Työhyvinvoinnin ja henkilöstön aikaansaaman tuottavuuden (henkilöstötuottavuuden) johtaminen oli hankeyrityksissä parempaa kuin vertailuyrityksissä jo hankkeen alkumetreillä ja se parani raportin mukaan edelleen useissa yrityksissä haasteellisesta korona-ajasta huolimatta:

  • 19/25 yritystä paransi tulostaan henkilöstön tuottavuuden johtamisen osalta HTJI:n keskiarvon ollessa vuonna 2019 52 ja vuonna 2021 61.
  • 17/25 yrityksen henkilöstön tuottavuusindeksi HTI parani tai pysyi lähes ennallaan HTI keskiarvon olleessa vuonna 2019 50 ja vuonna 2021 53.

Raportin mukaan henkilöstöntuottavuus ja kannattavuus korreloivat vahvasti ja kannattavuudessa voi olla jopa useiden prosenttiyksiköiden eroja ylimmän johdon aktiivisuudesta riippuen. Kannattavuus kasvoi aktiivisten johtajien yrityksissä 2,3%-yksikköä, kun passiivisten johtajien yrityksissä käyttökate laski 1,5 %-yksikköä. Vahvalla johdon sitoutumisella ja hyvällä johtamisella on myönteinen vaikutus työmotivaatioon ja työhön sitoutumiseen sekä parempaan taloudelliseen tulokseen.

Samoin esihenkilöillä oman esihenkilön tuella on myös suuri merkitys; ne joilla tukea oli, oma johtaminen aktivoitui ja tämä näkyi myös henkilöstön parempina palautteina!

Yrityksissä löytyy toki tulevaisuudessakin useita kehittämiskohteita – vielä on hyvä panostaa johtamisen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmiin, esihenkilön roolin selkiyttämiseen, osaamisen kehittämiseen sekä henkilöstön osallistamiseen kehittämistyössä.

Raportti antaa hyvää osviittaa sille, että organisaatioiden kannattaa ryhtyä toimeen ja aloittaa investointi henkilöstön hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseen.

Yhteenvetoraportin löydät täältä: Työkaari kantaa -tuottavaa työhyvinvointia hankkeen seuranta-analyysien yhteenveto