Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston (EU-OSHA) kaksivuotinen kampanja Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa lanseerattiin Suomessa tänään.

Kampanjassa painotetaan koko työuran aikaista työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtimista ja moninaisuuden huomioon ottamista, jotta terveenä ikääntyminen ja hyväkuntoisena eläköityminen voidaan turvata.  Kampanja tarjoaa työnantajille ja työntekijöille tietoa, käytännön työkaluja sekä mahdollisuuden hyvien käytäntöjen jakamiseen.

Työkaari kantaa -hanke tekee kampanjan kanssa yhteistyötä. Kampanjaa koordinoi Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriö, lisätietoja https://www.healthy-workplaces.eu/fi.

Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry, 21.4.2016