Haluatko mukaan kehittämään työhyvinvointia ja pidentämään työuria? Haluatko pilotoimaan uutta Työkaarikeskustelua, joka on kehitetty yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa?

Teknologiateollisuuden liittojen yhteishanke, Työkaari kantaa, hakee mukaan innokkaita yrityksiä kehittämään työhyvinvointia ja työkaarijohtamista. Ensimmäisessä vaiheessa pilotoidaan kehitettyjä työkaluja, jonka jälkeen kaikilla Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan hankkeeseen.

Esimerkkinä pilotoitavasta työkalusta on yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa kehitetty Työkaarikeskustelu. ”Eri-ikäisten työkykyä ja työssä onnistumista työuran kaikissa vaiheissa rakennetaan hyvällä johtamisella ja jaetulla vastuunotolla. Tämä edellyttää esimiesten tietoisuuden lisääntymistä eri-ikäisten tarpeista ja työntekijöiden sitoutumista oman osaamisen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Yhteisen ymmärryksen aikaansaamiseksi tarvitaan keskustelua ja konkreettisten toimenpiteiden yhteistä suunnittelua”, toteaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjo Wallin. Työkaarikeskustelun avulla voidaan keskustella sensitiivistä työuraa koskevista aiheista ja laatia suunnitelma esille nousseiden tarpeiden huomioimiseksi. Työkaarikeskustelulla pyritään pääsemään ennaltaehkäisyssä uudelle tasolle.

Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry, 22.4.2016