Työkaari kantaa -hanke metallialojen työhyvinvoinnin kohentamiseksi on pääsemässä kunnon vauhtiin. Hankkeen projektipäällikkö on valittu ja aloittanut juuri työnsä. Kymmentä työpaikkaa etsitään nyt pilottiyrityksiksi.

Hyvä työ – Pidempi työrura -hankkeesta saatujen kokemusten perusteella uuden hankkeen tavoitteena on kohentaa erityisesti esimiestyötä.

– Nyt tämä hanke lähtee toden teolla liikkeelle, kertoo Metalliliiton työympäristöpäällikkö Juha Pesola tyytyväisenä.

Kolmivuotisen hankkeen takana ovat Metalliliitto, Teknologiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Koko hankkeen budjetti on 500 000 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tuki kattaa neljä viidesosaa.

Hankkeen projektipäällikkö Kirsi Mäkelä aloitti eilen työnsä. Pesola huomauttaa, että taustansa puolesta hanke on saanut pätevän projektipäällikön. Mäkelällä on kokemusta sekä metalliyrityksistä että ESR-hankkeesta.

Teknologiateollisuuden aiempi työhyvinvointihanke, Hyvä työ – Pidempi työura, on siirretty Työturvallisuuskeskukselle ja sitä voivat nyt hyödyntää kaikkien alojen yritykset. Pesola painottaa, että kaikki tuon hankkeen tuomat kokemukset ja työkalut ovat Työkaari kantaa -hankkeen käytössä. Nyt painotus on vain hivenen erilainen aiempien kokemusten ja asiantuntijaneuvojen pohjalta.

– Erityisessä keskiössä on esimiestyö. Me annamme esimiehille sellaisia työkaluja, joilla he voivat paremmin hanskata työhyvinvoinnin. Tavoitteena on myös parantaa eri-ikäisten johtamista.

Pesola kehottaa Metalliliiton luottamushenkilöitä nyt ottamaan yhteyttä liiton lähimpään aluetoimistoon tai työympäristöyksikköön, jos kiinnostus heräsi. Kevään aikana näet valitaan kymmenen pilottiyritystä, joissa Työkaari kantaa -hanketta kokeillaan.

– Jos halukkaita tulee paljon, toivon kärsivällisyyttä. Hankkeeseen pääsee kyllä myöhemminkin mukaan.

Ahjo samoin kuin liiton kaikki sähköiset kanavat tulevat tiedottamaan ja raportoimaan hankkeesta aktiivisesti.
Suvi Sajaniemi, Metallityöväen Liitto ry 20.1.2016