Yhdessä oppimista yritysverkostossa

Työkaari kantaa -hankkeessa panostetaan yritysten väliseen oppimiseen. Tämän edistämiseksi on käynnistetty jo kaksi Työkaari -verkostoa ja kolmas verkosto käynnistyy heti alkukesästä. Yhteeensä näissä verkostoissa on mukana jo 16 teknologiateollisuuden yritystä.  Ne ovat erikokoisia ja eri vaiheissa omassa työhyvinvointitoiminnassaan, mutta kaikilla on innostus ja halu kehittyä entistä paremmiksi työpaikoiksi.

Verkostojen tavoitteena on hyvien käytäntöjen jakaminen ja jalostaminen sekä sparrausapu työhyvinvointihaasteiden ratkaisemiseksi. Osallistujat jakavat kokemuksiaan, niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin, avoimessa, mutta luottamuksellisessa ilmapiirissä. Toisten tuki auttaa ottamaan uusia askelia työhyvinvoinnin ja työkaarijohtamisen kehittämisessä ja toimenpiteiden konkretisoinnissa työpaikoilla.

Verkostot tapaavat 3-4 kertaa vuodessa puoli päivää kerrallaan. Tapaamiset järjestetään vuorollaan osallistuvien yritysten tiloissa ja niihin pyritään liittämään tutustuminen isäntäyrityksen tuotantoon.

Etelä-Suomen Työkaari-verkoston ensimmäinen isäntä oli Kemppi Oy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdessä oppimista yhteistoiminnassa

Verkostoista tekee ainutlaatuisen se, että jokaisesta yrityksestä osallistuu kaksi henkilöä; toinen työnantajan edustaja ja toinen henkilöstön edustaja. Yhteistyön rakentaminen työpaikoilla helpottuu, kun yhdessä on oltu kuulemassa muidenkin kokemuksia sekä näkemyksiä ja ideoita juuri meidän yritystä varten.

Länsi-Suomen Työkaari -verkoston ensimäisenä isäntänä toimi Boliden Harjavalta Oy. Kuvassa henkilöstön kehittämispäällikkö Eeva Lindgren ja työsuojeluvaltuutettu Jarmo Hämäläinen esittelevät työpaikkansa työhyvinvointitoimintaa.

Ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen osallistujat antoivat palautetta, jossa kiiteltiin avointa ilmapiiriä, mutta kaivattiin myös lisää aikaa keskusteluille. Palautteet otetaan huomioon tulevia tapaamisia ajatellen ja tarkoituksena on luoda kustakin verkostosta omanlaisensa – juuri sellainen, joka sopii juuri sille ryhmälle. Sisältö ja toimintatavat rakennetaan osallistujien toiveiden mukaisesti.

”Uusien ihmisten tapaaminen, jotka ”kamppailevat” samojen asioiden kanssa kuin mekin = yhteiset intressit! Rento tunnelma.”
”Porukka vaikutti oikein hyvältä ja innostuneelta tästä hankkeesta. Hyvää keskustelua ja avoin ilmapiiri.”
”Porukka oli aktiivista ja keskustelua syntyi, vaikka tavattiin vasta ensimmäistä kertaa.”
”Tuli vähän kiire asioista keskustelun suhteen ihmisten aktiivisuuden takia.”

Uusia verkostoja rakennetaan tarpeen mukaan. Jos olet kiinnostunut Työkaari -verkostosta, niin ole yhteydessä projektipäällikkö Kirsi Mäkelään (kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi).