Työkaari kantaa on yhteishanke, jossa sekä työnantajat että työntekijät kehittävät yhdessä työhyvinvointia. Teknologiateollisuuden, Metalliliiton, Pron ja YTN:n yli 50 aluetyöntekijää kokoontui 1.6. yhteistyön merkeissä.

Eri liittojen aluetyöntekijät ovat tärkeässä roolissa viedessään viestiä hankkeesta paikallisiin yrityksiin omien kontaktiensa kautta. Päivän tavoitteena oli luoda yhteinen näkemys hankkeen viestinnästä ja toimintatavoista sekä perehtyä työhyvinvointiin ja työkaarijohtamiseen asiantuntijoiden ja yritysesimerkin kautta.

Työterveyslaitoksen erikoistutkija Marjo Wallin kertoi kuulijoille Työkaarikeskustelusta, joka on uusi työkalu työkykyasioiden puheeksiottamiseksi ja ennakoinnin parantamiseksi. Keskustelu johtaa win-win – tilanteeseen, jossa osapuolet saavat yhteistä ymmärrystä sekä konkreettisia kehittämisideoita. On tärkeää muistaa, että Työkaarikeskustelu on dialogia, jonka perustana on toisen arvostaminen ja kuunteleminen.

Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen kiteytti sanomansa lauseeseen ”Nuoret, keski-ikäiset ja vanhemmat – voittamaton yhdistelmä”. Työpaikoilla tarvitaan monimuotoisuutta, ja sen hyödyntämiseksi on huomioitava eri-ikäisten erilaiset johtamisodotukset sekä tarpeet. Ihmisten voimavarat ja tarpeet muuttuvat työuran aikana, sillä elämänkulkuumme kuuluu niin nousuja kuin laskujakin.

Flowrox Oy:n henkilöstöjohtaja Tommi Talasto kertoi miten työhyvinvointia voidaan kehittää yrityksessä yhteistyöllä. Flowroxilla kehittämistyötä eteenpäin vievä projektiryhmä on laaja otos yrityksen henkilöstöstä ja sitä kautta saadaan hyviä muutosagentteja työyhteisöön. Talaston teesinä oli ”vastuu ja vapaus – anna henkilöiden loistaa”. Flowroxilla onkin viety huima määrä kehittämistoimenpiteitä, niin pieniä kuin suuriakin, eteenpäin.

Osallistujat saivat rautaisannoksen hanke- ja työhyvinvointitietoa, jota voivat jatkossa jakaa eteenpäin!