Vaihe 4. Henkilökohtainen osaamisen kehittäminen

Esimies tarkastaa aiheuttaako osaamismatriisi muutostarpeita toimenkuvissa.
Osaamismatriisin vaikutus henkilökohtaisen toimenkuvan mukaisiin tehtäviin käsitellään esimiehen ja työntekijän välillä esimerkiksi kehityskeskusteluiden yhteydessä.

 

Vaiheen askel alla.

 

Sivun oikeasta reunasta löydät työkirjan, jonka voit ladata koneellesi. Tässä esimerkinomaisesti täytetty työkirja: Osaamisen-johtaminen_työkirjan ESIMERKKI

LOMAKE 5 – Osaamiset toimenkuvassa

Lataa Excel-TYÖKIRJA omalle koneellesi

Askel 8 — henkilökohtainen kehittymissuunnitelma

Työntekijän osaamistarpeet työtehtävissä ja osaamistavoitteet käydään läpi hyödyntäen yksikön osaamismatriisia sekä henkilökohtaista toimenkuvaa.

Arviointi voidaan tehdä kolmivaiheisesti:

  • työntekijä tekee itsearvioinnin
  • esimies tekee arvioinnin
  • lopuksi keskustellen tehdään lopullinen arvio tilanteesta (esim. kehityskeskustelussa)

Arvioinnissa kiinnitetään huomio kohtiin, joissa todetaan olevan kehittämistarvetta. Esimies ja työntekijä laativat kehittymissuunnitelman, johon on kirjattu miten ja milloin osaaminen hankitaan

Osaamisen hankkimiskeinoja ovat mm.

  • Valmennus
  • Työssä oppiminen
  • Itseopiskelu

Osaamisen arvioinnin asteikkona voidaan käyttää

  • hallitsee ammattimaisesti
  • ei hallitse ja vaatii kehittämistä
  • ei tarvitse.

Tai

1 = pihalla/ei tarvitse
2 = hajulla, osaa alkeet ja tarvitsee opastusta
3 = hanskassa, osaa toimia itsenäisesti
4 = ytimessä, osaa opastaa ja opettaa muita
5 = guru, jota pyydetään kehittämään alaa.