Vaihe 3. Osaamisvaatimusten purkaminen ja kehittämissuunnitelman laatiminen yksiköille / prosesseille / tiimeille

 

Vaiheen askeleet alla.

 

Sivun oikeasta reunasta löydät työkirjan, jonka voit ladata koneellesi. Tässä esimerkinomaisesti täytetty työkirja: Osaamisen-johtaminen_työkirjan ESIMERKKI

Askel 6 – osaamisvaatimusten vaikutus yksiköihin

Yksiköissä kuten esim. myynnissä, suunnittelussa, tuotannossa keskustellaan mitä osaamispuuhun kuvatut osaamiset käytännössä tarkoittavat yksiköiden osalta. Vaikutukset kirjataan yksityiskohtaisemmiksi osaamisiksi osaamismatriisiin. Kaikki osaamiset eivät koske kaikkia yksiköitä, jolloin ko. kohtiin kirjataan joko viiva tai ei tarvita -lause.

Tässä vaiheessa on hyvä työstää yhtä tiedostoa (LOMAKE 3), jossa on mahdollisuus myös antaa ehdotuksia uusiksi osaamisriveiksi. On kuitenkin huolehdittava siitä, ettei osaamisrivejä synny liikaa tai ettei niihin kirjata organisaatiorakenteita tai tuotteiden nimiä tms. Tarvittava tuotetietämys voidaan esittää omassa ”Tuotetuntemus/-tietämys” -osiossa.

Kun yksikkökohtainen määrittelytyö on tehty, on osaamispuu syytä kirjoittaa puhtaaksi ja poistaa mahdolliset päällekkäisyydet ja ns. jäädyttää osaamispuu ja tarvittaessa hyväksyttää sen johdolla.

 

Esimerkki A

Osaaminen Myynti Tuotanto Projektitoiminta
 • Projektihallinta
 • Osaa arvioida projektin sopivuuden yrityksen projektisalkkuun.
 • Osaa hinnoitella asiakastoimitus-projektin sekä myydä sen.
 • Osaa tuottaa projektin vaatimukset täyttävän tuotteen.
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa projektin projektiprosessin mukaisesti.

Esimerkki B

Hyvä tarkkuus Turhan tarkka
Projektinhallinta

 • osaa suunnitella ja toteuttaa projektin projektiprosessin mukaisesti
Projektinhallinta

 • Osaa suunnitella ja toteuttaa projektin projektiprosessin mukaisesti
 • Osaa laatia projektisuunnitelman
 • Osaa osittaa projektin
 • Osaa vaiheistaa projektin
 • Osaa aikatauluttaa ja resurssoida projektin
 • Osaan laatia ja toteuttaa projektin viestintäsuunnitelman
 • Osaa toteuttaa projektin ja johtaa projektin henkilöstöä
 • Osaa pitää lessons learned -tilaisuuden

Askel 7 — Yksikkö-/tiimikohtainen kehittymissuunnitelma

Yksikössä/tiimissä keskustellaan yhdessä tarkemmin, mitä osaamista yksikössä/tiimissä on tarvetta kehittää tai hankkia.

Keskustelua voidaan käydä yksikön toimenkuvien avulla tai henkilöittäin, jotta tarve saadaan kirkastettua ja riittävän konkreettisella tasolla käsitellyksi ja kaikille syntyy ymmärrys kehittämistarpeista.

Laaditaan yhdessä kehittymissuunnitelma (LOMAKE 4).

Osaamisen arvioinnin asteikkona voidaan käyttää:

 • Osaamista on riittävästi
 • Osaamista tulee laajentaa yksikössä
 • Osaamista tulee syventää yksikössä
 • Osaamista ei ole

Osaamisen hankkimiskeinoja ovat:

 • Valmennus
 • Työssäoppiminen
 • Itseopiskelu