Vaihe 2. Osaamispuun rakentaminen ja arvio osaamisen hankkimisesta

 

Vaiheen askeleet alla.

 

Sivun oikeasta reunasta löydät työkirjan, jonka voit ladata koneellesi. Tässä esimerkinomaisesti täytetty työkirja: Osaamisen-johtaminen_työkirjan ESIMERKKI

LOMAKE 2 – Osaamisen arviointi

Lataa Excel-TYÖKIRJA omalle koneellesi

Askel 4 – osaamisten purkaminen yrityksen kielelle

Seuraava vaihe on purkaa ohessa määritellyt osaamiset pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Osaamisen purkamisessa on syytä käyttää useita eri näkökulmia yrityksen toimintojen tai prosessien kautta sekä eri organisaatiotasojen kautta.

Vaihe vaatii keskustelua ja usein nimetyn henkilön, joka koordinoi ja ohjaa työskentelyä.

Tässä vaiheessa yritykseen syntyy osaamispuu tai olemassa puu päivittyy.

Kaksi näkökulmaa – mitä osaaminen tarkoittaa:

  • johto – päällikkö – suorittaja -näkökulmista
  • asiakasrajapinta – ydintoiminta – tukitoiminnat – näkökulmista.

LOMAKE-ESIMERKKI

Ammattimainen projektitoiminta:

  • Projektiliiketoiminnan johtaminen
  • Projektisalkun hallinta
  • Projektin hallinta
  • Projektityöskentely

Askel 5 – alustava suunnitelma osaamisen hankkimisesta

Kun osaamiset on purettu osaamispuuksi, johto tarkastaa, että saavutetaanko osaamispuussa määritellyillä osaamisilla yritykselle asetettu tavoite.
Seuraavaksi tehdään arvio osaamisten hankkimisen haastavuudesta:

  • Onko yrityksessä jo hyödynnettävää osaamista?
  • Kuinka kriittisestä osaamisesta on kyse?
  • Kuinka kauan osaamisen hankkiminen kestää?

Lisäksi johto linjaa osaamisen hankinnan keinoja.

Osaamisen hankintakeinoja

-Yritys/liiketoiminnan osto

-Kumppanuus

-Alihankinta

-Oppilaitosyhteistyö

-Rekrytointi

-Fasilitoitu työpaja

-Konsultointipalvelut

-Kehitysprojekti

-Oman henkilöstön kouluttaminen

-Oman henkilöstön työssä oppien

-Benchmarking

-Lopputyön teettäminen

-Parityöskentely

-Tarjolla olevat ohjaavat työkalut

Tässä vaiheessa on tärkeää, että kuvatut asiat koskevat tulevaisuuden aikaa. Riski on, että työn edetessä siirrytään nykyisyyteen.