Vaihe 1. Tulevaisuuden tavoitteet, haasteet ja tarpeet ovat osaamisen johtamisen lähtökohta

Yrityksen johdolla on käsitys yrityksen tulevaisuudesta ja sen tuomista haasteista ja tavoitteista. Joillakin yrityksillä tämä on kirjattu strategiaksi tai tulevaisuudensuunnitelmaksi ja joissakin yrityksissä se on ajatelma johtajien päissä.

Mitä paremmin tulevaisuus on kiteytetty ja kirjoitettu näkyviin esim. strategiaksi, sitä helpompi se on purkaa arjen toimenpiteiksi ja varmistaa oikeat kehittämispolut.

 

Vaiheen asekeleet alla.

 

Sivun oikeasta reunasta löydät työkirjan, jonka voit ladata koneellesi. Tässä esimerkinomaisesti täytetty työkirja: Osaamisen-johtaminen_työkirjan ESIMERKKI

LOMAKE 1 – osaamiskartta

Lataa Excel-TYÖKIRJA omalle koneellesi

Askel 1 – yrityksen tavoitteet

Osaamisen johtamisen ensimmäinen vaihe lähtee liikkeelle yrityksen tavoitteista. Yrityksen johto kirjaa yrityksen tavoitteen – on se sitten visio, missio, pitkän tähtäimen tavoite tai päässä oleva ajatelma – lomakkeelle 1 (osaamiskartta).

ESIMERKKITARINA

Asiakas on vaatinut yritykseltä avaimet käteen projektitoimituksia vanhan tuotantopohjaisen tilaus-toimitus-toimintamallin sijaan. Yritys on siten päättänyt siirtyä tuotantopohjaisesta toiminnasta projektitoimintaan vastatakseen asiakkaan tarpeisiin.

LOMAKE-ESIMERKKI

Olemme toimialamme yksi kustannustehokkaimmista ja ammattimaisesti toimiva ”avaimet käteen” projektitalo.

Askel 2 – menestystekijät

Seuraavaksi johto hahmottaa tavoitteista syntyvät mahdollisuudet, tarpeet, huolet sekä muotoilee niistä 3-5 menestystekijää, joilla yritys voi saavuttaa tavoitteensa.

Älä kirjaa nykytilaan liittyviä menestystekijöitä, vaan tavoitteen saavuttamiseksi vaadittuja menestystekijöitä, joita yrityksellä ei vielä välttämättä ole.

Menestystekijät ovat osaamisen lisäksi prosesseja, toimintatapoja, rahoitusta, organisaatiorakenteita, ihmissuhteita…

Askel 3 – keskeiset osaamiset

Kun em. mahdollisuudet, tarpeet ja huolet on kuvattu menestystekijöiksi, johdon on määritettävä, mitä osaamista menestystekijöiden takana on.

Tässä vaiheessa keskitytään ydinosaamisiin tai erittäin merkittäviin avainosaamisiin – täysin itsestään selviä osaamisia ei kannata kirjata. Osaamiset kuvataan yleisellä tasolla ja prosessin myöhemmissä vaiheissa osaamisten sisältö kuvataan yksityiskohtaisemmin.

ESIMERKKITARINA

Asiakas on vaatinut yritykseltä avaimet käteen projektitoimituksia vanhan tuotantopohjaisen tilaus-toimitus-toimintamallin sijaan. Yritys on siten päättänyt siirtyä tuotantopohjaisesta toiminnasta projektitoimintaan vastatakseen asiakkaan tarpeisiin.

LOMAKE-ESIMERKKI

  • Ammattimainen projektitoiminta.
  • Kansainvälisen kaupankäynnin tuntemus.