Tule oppimaan ja kehittymään! Lähde mukaan Työkaari kantaa -hankkeeseen!

Haluatko vaihtaa kokemuksia sekä oppia kollegoilta ja asiantuntijoilta? Työkaari kantaa -hanke tarjoaa juuri sitä. Kevään aikana pohditaan myös omaa kehittymistä ja työn imun löytämistä.

Työkaari kantaa -hankkeen tapahtumia:

Ikätietoinen työpaikka -valmennus, 6.2.2018, Helsinki

Valmennuksen tavoitteena on antaa lisätietoa, mitkä seikat vaikuttavat työhyvinvointiin eri ikävaiheissa ja miten työntekijöiden työuria voidaan tukea alusta, keskeltä ja lopusta. Valmennuksessa saat eväitä työurien pidentämiseksi omalla työpaikallasi.

Työkaari-verkostot

Työkaari-verkostot ovat tehosparrausta. Tavoitteena on jakaa ja jalostaa hyviä kokemuksia sekä sparrata työhyvinvointihaasteiden ratkaisussa. Verkostoihin osallistuu kaksi henkilöä / yritys, ja tapaamisia on parin kuukauden välein. Toimintaa on eri puolella Suomea. Mukaan mahtuu vielä! Lue lisää! 

Työkaari-työpajat

Työkaari-työpajat on tarkoitettu kaikille hankkeessa mukana oleville työpaikoille ja niiden työryhmien jäsenille. Työpajoissa tutustutaan muiden työpaikkojen hyviin käytäntöihin ja löydetään ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Työkaari-työpajoja järjestetään kevään aikana seitsemällä eri paikkakunnalla.

Työuran uurtajat -valmennus, Helsinki

Valmennus lisää työmotivaatiota ja innostaa kantamaan huolta omasta työkyvystä. Valmennuksen kohderyhmänä ovat erityisesti työuran keskivaiheilla olevat henkilöt, myös esimiehet. Tutkimusten mukaan valmennuksesta on konkreettista hyötyä: se kehittää työuran hallintaa, kaivaa esiin voimavarat sekä vähentää masennusoireita, eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Työn imua uran seniorivaiheeseen -valmennus,Helsinki

Myös tämä valmennus – kuten Työuran uurtajat -valmennus – lisää työmotivaatiota ja innostaa kantamaan huolta omasta työkyvystä. Tässä valmennuksessa käsitellään myös ikääntymisen tuomia muutoksia sekä ikääntymiseen liittyviä stereotypioita. Valmennuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yli 55-vuotiaat henkilöt, myös esimiehet. Tutkimusten mukaan valmennus kehittää työuran hallintaa, lisää voimavaroja sekä vähentää masennusoireita, ennenaikaisen eläkkeelle jäämisen ajatuksia ja pitkiä sairauspoissaoloja.

Työkaari kantaa – seminaari, 4.9.2018, Helsinki

Työkaari kantaa -seminaari kokoaa yhteen hankkeen yritykset sekä nostaa esiin hankkeessa saavutettuja tuloksia.

Kiinnostuitko? Tapahtumat ovat tarkoitettu Työkaari kantaa -hankkeeseen osallistuville yrityksille ja ne ovat maksuttomia.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kirsi Mäkelä
kirsi.makela@teknologiateollisuus.fi
p. 050 5389 668