Ikäjohtaminen

Ikäjohtaminen on kaikenikäisten työntekijöiden johtamista.

Hyvä ikäjohtaminen on sekä yrityksen että yksilön etu ja se näkyy  työhyvinvointina ja parempana tuottavuutena sekä toisaalta sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden kustannusten alenemisena.

Menestyksekäs yritys

  • on ikäjohtamisen asenneilmastoltaan positiivinen,
  • näkee ja hyödyntää eri-ikäisten vahvuudet,
  • johtaa ikäjohtamista; asettaa tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista,
  • on luonut toimintamallit ja työkalut,
  • on kehittänyt esimiehille valmiudet johtaa eri-ikäisiä yksilöitä.

Yksilön näkökulmasta

  • yksilö voi käyttää vahvuuksiaan, mikä  luo arvostuksen kokemusta ja työhyvinvointia.
  • yksilön selviytyminen  haasteellisissa tilanteissa (mm.  työkyvyn heikentyminen,  osaamisvajeet, ruuhkavuodet, työurasta luopuminen) on todennäköisempää, mikäli yrityksen toimintamallit ja esimiestoiminta ovat kunnossa.

 

Tälle sivulle on koottu työkaluja, joilla voi testata oman organisaation ja itsensä asennoitumista ikäjohtamiseen.

Lisäksi sivulta löytyy työkaluja, materiaaleja ikäjohtamisen kehittämiseksi työpaikoilla.