Työkaaren hallinta

Ennakoiva työkyvyn hallinta lähtee liikkeelle rekrytoinnista ja työhön tulosta ja päättyy mahdollisimman terveelliseen eläköitymiseen.

Työkyvyn johtaminen ja hallinta alkaa jo rekrytoinnista ja työhön tulosta sekä  päättyy eläköitymiseen tai muuhun työsuhteen päättymiseen.

Koko matkalle on hyvä luoda käytänteet, joilla voidaan tukea työkyvyn ylläpitämistä ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin työkyvyn palauttamiseksi tai työn muokkaamisesta työkyvyn jäädessä palautumatta ennalleen.

Lisäksi on tärkeä huolehtia, että niin esimiehillä kuin yksilöillä on valmiudet ja kulttuuri tukee haasteiden esiin tuomista mahdollisimman aikaisin. Varhainen reagointi vahvistaa onnistumisen edellytyksiä!

 

Huom!

Ikäjohtamiseen liittyvä lisäohjeistus on koottu Ikäjohtaminen – sivulle.

Osaamisen johtamiseen liittyvä ohjeitus on koottu  Osaamisen johtaminen – sivulle.

Turvallisuusjohtamiseen liittyvä ohjeistus on koottu Turvallinen ja terveellinen työympäristö – sivulle.

 

Lisämateriaalit