Osaamisen johtaminen = 1juttu!

Osaamisen johtaminen on yrityksen kilpailukyvyn varmistamista ja asiakaslupauksen täyttämistä tänään ja tulevaisuudessa. Henkilöstön osaamiseen panostaminen mahdollistaa tuottavuuden kasvun ja uusien liiketoimintojen kehittymisen, lisää henkilöstön hyvinvointia ja motivaatiota sekä edesauttaa yrityksen kykyä uudistua.

Osaamisen johtaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää viisi päävaihetta

  1. Yrityksen johto määrittää osaamistarpeet tulevaisuuden tavoitteiden perusteella
  2. Luodaan / päivitetään osaamispuu
  3. Määritetään osaamistarpeet yksiköittäin
  4. Arvioidaan henkilökohtaiset osaamistarpeet ja laaditaan kehittymissuunnitelma
  5. Laaditaan yrityksen osaamisen kehittämissuunnitelma pohjautuen henkilökohtaisiin suunnitelmiin

Tämä osaamisen johtamisen malli on laadittu pk-yritysten osaamisen johtamisen ja kehittämisen tueksi. Malli sisältää valmiit lomakkeet sekä esimerkit ja ohjeet niiden täyttämiseksi. Lomakkeet vapaasti hyödynnettävissä ja muokattavissa yrityksen tarpeiden mukaan.

Osaamisen johtaminen on ykkösjuttu