Poissaolojen hallinta

Poissaolojen hallinnalla pyritään henkilöstön työkyvyn paranemiseen sekä tarpeettomien kustannusten vähenemiseen. Tämä edellyttää yhteisten pelisääntöjen sopimista sekä poissaolojen seurantaa ja niiden syiden selvittämistä.

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö on tärkeää työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja hoidossa sekä työhön paluussa työkyvyttömyysjakson jälkeen. Sairauspoissaolojen tulisi olla luonteva ja myönteinen puheenaihe esimies-alaiskeskusteluissa ilman syyllistymisen tunteita.